Bedrijven gaan geleidelijk meer en meer mogelijkheden van automatisering benutten. Dat is een onontkoombaar proces. Het betekent wel dat je als bedrijf steeds afhankelijker worden van die automatisering. Reden dus om zorg te dragen voor stabiliteit.

4 iT heeft het  IT-Beheerabonnement  ontwikkeld. Dit abonnement geeft u de gewenste stabiliteit: u krijgt er als het ware een volledige, goed toegeruste, part-time automatiseringsafdeling bij.

Regulier beheer
Uw 4 iT systeembeheerder komt bij u langs en verzorgt het reguliere systeembeheer. Zoals bijvoorbeeld het beheer van file- en printservers, de controle van de configuratie en de werking van werkstations en servers. Hij lost klachten over apparatuur en software op en controleert de back-up-procedure.

Pro-actief beheer
Daarnaast zorgt hij voor pro-actief beheer. Logisch, je tracht eventuele problemen vr te zijn. Blijkt bijvoorbeeld dat uw bedrijf in de loop van de tijd steeds meer capaciteit gaat gebruiken, dan zal 4 iT dat constateren en u adviseren om tijdig maatregelen te nemen. Zodat uw bedrijf ongestoord blijft draaien.

Helpdesk
De 4 iT-helpdesk staat tot uw beschikking. Bij calamiteiten zijn wij binnen uiterlijk 24 uur bij u om de problemen te verhelpen.